Monthly Archives: Tháng Tám 2018

Công Ty TNHH Trúc Nghinh Phong nhận giấy khen của tổng cục thuế TPHCM 2017

Công Ty TNHH Trúc Nghinh Phong nhận giấy khen của tổng cục thuế TPHCM 2017

Sáng ngày 2/8/2018, Công ty TNHH Trúc Nghinh Phong vinh dự được trao tặng giấy khen của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thuế về thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017. Hội nghị tuyên dương được tổ chức tại Chi cục Thuế Quận 11 cùng với 23 tổ chức doanh nghiệp cá nhân được chọn. […]

Xem thêm

Enter your keyword