Cơ Hội Nghề Nghiệp

Chuyên Viên Mua Hàng

Chuyên Viên Mua Hàng

Mô tả công việc – Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý các thông tin liên quan đến yêu cầu mua hàng, yêu cầu báo giá, và các thông tin khác có liên quan đến vật tư, hàng hóa từ các Phòng ban yêu cầu; – Tìm kiếm, đàm phán, thương lượng, kiểm tra với Nhà […]

Xem thêm
Kỹ Sư Thiết Kế M & E

Kỹ Sư Thiết Kế M & E

Mô tả công việc – Họp với CĐT, TVGS và các bên liên quan công trình – Báo cáo cấp trên về tiến độ thiết kế, – Nắm được bản vẽ phê duyệt dùng thi công. Vẽ hoặc kiểm tra kỹ bản vẽ thiết kế. – Đưa ra biện pháp thiết kế cụ thể. – […]

Xem thêm

Nhập từ khóa cần tìm kiếm