Mr Sài Gòn

Thông tin chung
  • Thời gian: 2019
  • Địa điểm: Seattle - Hoa Kỳ
  • Danh mục: Nhà hàng / Cà phê
Thông tin chi tiết

Chủ đầu tư: Mr Sài Gòn
Gói thầu: Thiết kế nội ngoại thất

Thông tin khác

Nhập từ khóa cần tìm kiếm