Nghiêm Phạm Holdings Đà Nẵng

Thông tin chung
  • Thời gian: 2023
  • Địa điểm: Đà Nẵng
  • Vai trò: Tư vấn - Thiết kế - Thi công
  • Danh mục: Tòa nhà / Văn phòng
Thông tin chi tiết
Thông tin khác

Nhập từ khóa cần tìm kiếm