Nhà xưởng Thái Dương

Thông tin chung
  • Thời gian: 2023
  • Địa điểm: Quận Phú Nhuận
  • Vai trò: Thiết kế - Thi công
  • Danh mục: Nhà máy / Nhà xưởng
Thông tin chi tiết
Thông tin khác

Nhập từ khóa cần tìm kiếm