Trà Sữa TIPIKI

Thông tin chung
  • Thời gian: 2019
  • Địa điểm: Quận Phú Nhuận TP.HCM
  • Vai trò: 161m2
  • Danh mục: Nhà hàng / Cà phê
Thông tin chi tiết
Thông tin khác

Nhập từ khóa cần tìm kiếm