Văn phòng FPT

Thông tin chung
  • Thời gian: 2022
  • Địa điểm: Quận Bình Chánh
  • Vai trò: Thiết kế - Thi công nội thất
  • Danh mục: Tòa nhà / Văn phòng
Thông tin chi tiết
Thông tin khác

Enter your keyword