Văn phòng Trung Tín Kim

Thông tin chung
  • Thời gian: 2022
  • Địa điểm: Quận 12
  • Vai trò: Thiết kế - Thi công
  • Danh mục: Tòa nhà / Văn phòng
Thông tin chi tiết
Thông tin khác

Nhập từ khóa cần tìm kiếm