Văn Phòng Vật Liệu Việt

Thông tin chung
  • Thời gian: 2018
  • Địa điểm: Quận 7 - TP.HCM
  • Danh mục: Tòa nhà / Văn phòng
Thông tin chi tiết

Chủ Đầu Tư: Công ty CPTM Vật Liệu Việt
Gói thầu: Tư vấn, thiết kế, thi công

Thông tin khác

Nhập từ khóa cần tìm kiếm