Monthly Archives: Tháng Mười 2021

Khối nhà máy khôi phục sản xuất – Trúc Nghinh Phong

Khối nhà máy khôi phục sản xuất – Trúc Nghinh Phong

Tiếp nối khối văn phòng, sáng 18/10/2021 khối nhà máy cũng đã bắt đầu khôi phục hoạt động sản xuất, từng bước đưa toàn hệ thống Nghiêm Phạm Holdings trở lại quỹ đạo công việc sau 2 tuần bỏ lệnh giãn cách… Xếp lịch làm việc luân phiên Ban Lãnh Đạo Nghiêm Phạm Holdings cùng […]

Xem thêm

Enter your keyword